Smart Strategy for Dealing with a Interview

Bugün, “Kendimizi Anlatmak” konusunu ele alacağız:

A data-driven pulse on the state of tech recruiting

Teknolojik işe alım durumu hakkında veri odaklı bir RAPOR!

Kodlama, yabancı dil veya Fransız mutfağı gibi sürekli bir öğrenme yolculuğudur!

Sadece CV’ni güncel tutarak mutlu olacağın iş için TEKLİF alman MÜMKÜN! Nasıl mı?

Danışanlarımızdan bazı kesitler sunarak anlatmaya çalışalım:

🌟 Would you like to use different techniques to reveal your worth as a candidate? 🌟

🌟 Aday olarak değerinizi ortaya çıkarmak için farklı teknikler kullanmaya ne dersiniz? 🌟

En çok zaman geçirdiğin yer İŞ ise, “MUTLU” olmak senin elinde!

Teknolojinin üssel gelişimi her geçen gün hayatımızı yeniden şekillendirmeye devam ediyor. Değişim rüzgarının sürekli ve farklı yönlerden estiği bir dünyada ayakta kalabilmenin temel şartı, rüzgarın yönünü doğru anlamaktan geçiyor.*

Burcu Kış

Tech Talent Hunter | HR-Tech Entrepreneur | CV Expert Linkedin:burcukis

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store